მონაცემთა დაცვა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მონაცემთა დაცვა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენი კომპანია AAAA მრჩეველი  და მისი თანამშრომლები შეეცდებიან დაიცვან თქვენი კონფიდენციალური მონაცემები და თქვენი პირადი ინფორმაცია. ჩვენ ქვემოთ აღვნიშნეთ, როგორ ვაგროვებთ და ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს.

 1. როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას და მონაცემებს

AAAA მრჩეველი აგროვებს და იყენებს თქვენს მონაცემებსა და პირად ინფორმაციას ადმინისტრაციისა და მომხმარებელთა დახმარების საკითხების მოსაგვარებლად, ჩვენს მომხმარებლების დასახმარებლად. ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებსა და პირად ინფორმაციას ყველა კანონისა და ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგისთვის.

 2. თქვენი ინფორმაციის და მონაცემების გამოყენება მარკეტინგული მიზნებისათვის

თუ გსურთ რომ თქვენი პირადი ინფორმაცია მოგვიანებით არ გამოიყენოთ სარეკლამო მიზნებისათვის, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ info@vnz.bz და ჩვენ გარანტიას მოგცემთ, რომ თქვენგან არ მიიღოთ რაიმე სახის მარკეტინგული შეთავაზება ან სხვა შეტყობინებები.

 3. პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება და პერსონალური მონაცემები

ყველა ინფორმაცია, რომ ჩვენი კომპანია AAAA მრჩეველი შეგროვება მოდის ჩვენთან უშუალოდ თქვენგან, როგორც ჩვენი მომხმარებლები. თქვენი ყველა მონაცემი საიმედოდ არის დაცული და ინახება ჩვენს კომპანიაში, მესამე მხარის მიერ მათი გამოყენების შესაძლებლობის გარეშე. ჩვენ თქვენს პირად ინფორმაციას დაზოგავთ გონივრულ დროში ჩვენი სერვისების მხარდაჭერისა და ადმინისტრირების უზრუნველსაყოფად.


 4. თქვენი პირადი ინფორმაცია ჩვენი კომპანია აგროვებს

ჩვენს კომპანიასთან დაუკავშირდით ოფისთან, ტელეფონთან, ელექტრონული კომუნიკაციის მეთოდებთან და ასევე ჩვენს ინტერნეტ-რესურსის მონახულებისას, ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს მომხმარებლებზე და ჩვენს მომხმარებლებზე, რომლებიც შეკვეთებსა და კომუნიკაციურ მეთოდებს იყენებენ.


ჩვენს მიერ შეგროვებული მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას რეკლამასთან ურთიერთქმედების შესახებ, ქსელის შესახებ ინფორმაციას, სისტემების შესახებ მონაცემებს, საკომუნიკაციო და საკონტაქტო მოწყობილობებს, ინფორმაციას ჩვენი კომპანიის მიერ გაგზავნილი ან მიღებული შეტყობინებების გამგზავნისა და მიმღების შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ინფორმაცია ჩვენს მომსახურებებში ან რესურსებში შესვლის დროისა და ადგილების შესახებ. ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას კონტაქტების ხანგრძლივობის, დაწკაპუნების ნაკადის და ყველა სხვა სისტემის მონაცემების შესახებ.
ეს ინფორმაცია შეიძლება მიუთითებდეს თქვენ და თქვენს შესასვლელ წერტილებზე და სხვა კომპანიებზე.

თუ თქვენი მონაცემები გაწუხებთ, შეგიძლიათ ანონიმურად დაათვალიეროთ ჩვენი საიტი.

თქვენი თხოვნისთანავე, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც თქვენს შესახებ ინახავს, ​​თქვენი იდენტიფიკაციის შესაბამისად. თქვენი ინფორმაცია მიუწვდომელია სხვა მომხმარებლებისათვის, გარდა კანონის შესრულების პირობებისა და ოფიციალური ორგანოების ოფიციალური მოთხოვნით, რომლებსაც ამის უფლება აქვთ.

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას ჩვენს ვებ – გვერდზე ვიზიტორების შესახებ, ვაგროვებთ ელ.ფოსტის მისამართებს ჩვენს კომპანიასთან კონტაქტისას, ჩვენი კომპანია აგროვებს ტელეფონის ნომრებს და მობილურ მონაცემებს ჩვენს საკონტაქტო ცენტრთან კონტაქტისას, ან ტელეფონით დასაქმებულთან.

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენი კომპანია აგროვებს, ძირითადად გამოიყენება ჩვენი შიდა სერვისის, ჩვენი ინტერნეტ რესურსისა და ჩვენი საერთო სამუშაოს შიდა ანალიზისა და გაუმჯობესებისთვის.

ნებისმიერი თქვენი ინფორმაცია არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა იმ შემთხვევისთვის, როდესაც თქვენ მიგიწოდებთ საქონელი, და ამ მიწოდების დაზღვევა, ამ შემთხვევაში ყველა საჭირო ინფორმაცია გადაეცემა კომპანიას, რომელიც მიაწვდის საქონელს თქვენს მისამართზე და დაზღვევას. კომპანია ჩვენს ვებგვერდზე ან ტელეფონით საქონლის მიტანის ბრძანების განთავსებით, თქვენ ეთანხმებით თქვენი ინფორმაციის მიწოდებას მესამე პირს, რომელიც პასუხისმგებელია ამ პროდუქტის თქვენი მისამართის და მისი დაზღვევის ორგანიზებაზე.

თუ თქვენ არ გსურთ მიიღოთ ჩვენგან რაიმე შეტყობინებები, გარდა საჭიროებიდან, როგორც თქვენი შეკვეთის ნაწილი და მისი შესრულება, შეგიძლიათ მოგვმართოთ ჩვენს მისამართზე: info@vnz.bz

 5. ინფორმაციის შენახვისა და შენახვის მეთოდები

ჩვენ თქვენს ინფორმაციას ჩვენს მომხმარებელთა ბაზაში ვათავსებთ. ამ ინფორმაციას გამოიყენებს ჩვენი კომპანია და ინახება გონივრული დრო. ჩვენ გვჭირდება ეს ინფორმაცია, რომ მოგვაწოდოთ შეკითხვები და მოვაგვაროთ პრობლემები ჩვენს მომსახურებებთან და მონაცემთა შენახვის შესახებ კანონის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ამ ინფორმაციის შენახვა ჩვენი მომსახურებისა და გაყიდვის დასრულების შემდეგ, მაშინაც კი, თუ თქვენ აღარ იყენებთ ჩვენი კომპანიის მომსახურებას. ყველა ინფორმაცია შენახული იქნება გონივრულ დროში, თუ კანონი ან მარეგულირებელი ორგანოები და ინსტრუქციები არ მოგვმართავენ ის უფრო დიდხანს შევინარჩუნოთ.

6. მესამე მხარეები

ჩვენ გვაქვს უფლება გადავცეთ თქვენი ინფორმაცია მესამე მხარეს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენთვის შეკვეთის შესრულებასთან. თქვენი დამატებითი თანხმობის გარეშე, ჩვენ ვაგზავნით თქვენს ინფორმაციას მიწოდების სერვისებს, სადაზღვევო კომპანიებს, რომლებიც დაკავშირებულია საქონლის ამ მიწოდებასთან. ჩვენ უფლება გვაქვს გადმოგცეთ თქვენი სრული მისამართი, სახელი და გვარი, ტელეფონის ნომერი, ასევე სხვა შეკვეთის შესასრულებლად საჭირო სხვა მონაცემები. ჩვენ ყველა ინფორმაციას ვაწვდით მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც მოქმედებენ მონაცემთა დაცვისა და შენახვის შესახებ კანონის შესაბამისად. თქვენი თხოვნით, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია ჩვენსგან, ვისგანაც და როდის მოგცეს თქვენი მონაცემები.

ჩვენი მომხმარებლის არც ერთი სია არ გადადის მესამე პირებზე, გარდა სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

 7. ელ.ფოსტის სიგნალები, მიმოწერა, სიახლეები და აქციები

ჩვენ უფლება გვაქვს გამოგიგზავნოთ შეტყობინებები, დაუკავშირდით, დაგიკავშირდეთ ტელეფონით ან ვებგვერდის საშუალებით, თუ ჩვენთან რაიმე შეკვეთით გააკეთეთ შეკვეთი. ყველა კონტაქტი შესაძლებელია მხოლოდ ჩვენს მიერ მოწოდებული კომუნიკაციის საშუალებით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას იშვიათად გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია ჩვენი პროდუქციის, ფასდაკლებებისა და აქციების შესახებ. თქვენ უფლება გაქვთ უარი თქვათ ამ შეტყობინებების მიღებაზე ინსტრუქციის შესაბამისად, ან წერილობით მოგვმართეთ info@vnz.bz

 8. ელ.წერილი კორესპონდენციის მონიტორინგი

როგორც უსაფრთხოების კონტროლის ნაწილი, ჩვენ უფლება გვაქვს წაიკითხონ ჩვენი თანამშრომლებისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი ფოსტა. ნებისმიერი წერილის ან მისი დანართის დაუცველი შინაარსის შემთხვევაში, მაგალითად ვირუსით, ჩვენ გვაქვს უფლება მისი ამოღება ან გადადება.

 9. ბმულების პოლიტიკა

 ჩვენი საიტი იყენებს ქუქი – ფაილებს, რომლებიც კოდების და ფაილების მცირე ნაწილებია, რომლებიც აუმჯობესებენ ჩვენს საიტის მუშაობას თქვენს კომპიუტერში. ქვემოთ ჩვენ აღწერს რა ინფორმაციას, როდესაც ჩვენ ვაგროვებთ ქუქი-ფაილებს, როგორ ვიყენებთ მას და როდის ვუყრით მას.

თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ ქუქი-ფაილების ჩამოტვირთვა, მაგრამ ამავე დროს, ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტიოთ ჩვენი საიტის კარგი ფუნქციონირება.

დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ Wikipedia– ზე Wikipedia– ზე აქ.

 გამოყენება Cookies

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ქუქი-ფაილები ჩვენი საიტის სათანადო და სათანადო ფუნქციონირებისთვის, თუ არ ხართ დარწმუნებული გჭირდებათ თუ არა ისინი. შეგიძლიათ გამორთოთ ქუქი-ფაილების გამოყენება, თუ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს გჭირდებათ. უნდა გესმოდეთ, რომ ყველა cookie გამოიყენება თქვენთვის სასურველი სერვისის შესაქმნელად.

 გამორთვა Cookies

შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ თქვენი ბრაუზერი ქუქი-ფაილების გამოყენებაში. უნდა გესმოდეთ, რომ ამ ფუნქციის გამოყენებით თქვენი ბრაუზერის მიერ ქუქი-ფაილების გამოყენების შეზღუდვის მიზნით, შეგიძლიათ შეცვალოთ ყველა იმ საიტის ფუნქციონირება, რომლებსაც ეწვევით ან აპირებთ ეწვევა როგორც წესი, ქუქი-ფაილების გამორთვა გამორთავს საიტის გარკვეულ მახასიათებლებსა და შესაძლებლობებს, ამიტომ გირჩევთ, რომ არ გამორთოთ ქუქი – ფაილები.

 დაკავშირებული cookies ელ

ჩვენს საიტს შეუძლია დამახსოვრდეს მომხმარებელი, თუ თქვენ უკვე დარეგისტრირებულ ხართ ჩვენთან, რათა გაჩვენოთ გარკვეული შეტყობინებები, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია რეგისტრირებულ ან გამოწერის მომხმარებლებზე. ჩვენ გთავაზობთ გაზეთების გამოწერის მომსახურებებს. ამ ფუნქციის გამოყენებისას, ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც გვახსოვს.

 დაკავშირებული cookie შეკვეთების მართვა

ჩვენს ვებ – გვერდზე ახსოვს თქვენი შეკვეთის გაკეთება შეკვეთით, თქვენს მიერ არჩეულ პროდუქტებზე და მათ ახსოვთ, როდესაც ჩვენს ვებ – გვერდს იყენებთ, რათა ხელი შეუწყოთ დამუშავების პროცესის გასაადვილებლად, შეკვეთის გაუქმების ან რედაქტირების ჩათვლით.

 დაკავშირებული ფაილების ფორმები

თუ ჩვენს ვებ – გვერდზე შეავსეთ ნებისმიერი ფორმა, ქუქი – ფაილებს შეუძლიათ შეინახოთ თქვენი მომხმარებლის მონაცემები მომავალი გამოყენებისთვის ან კორესპონდენციისთვის.

 მესამე მხარის ნაჭდევები

ჩვენს ვებ – გვერდზე შესაძლებელია მესამე სანდო მხარის მიერ მოწოდებული ქუქი-ფაილების გამოყენება. ქვემოთ ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ, თუ რომელ მესამე მხარის cookie- ს შეგიძლიათ შეხვდეთ ჩვენი საიტის გამოყენებისას.

ჩვენ ვიყენებთ Google Analytics- ს, რომელიც ჩვენი საიტის ანალიზს გვჭირდება. ქუქი-ფაილებს შეუძლიათ თვალყური ადევნონ ჩვენს საიტზე დახარჯულ დროს, გვერდებზე, რომელსაც ეწვიეთ, შინაარსს ანიჭებ უპირატესობას, ჩვენს საიტზე ვიზიტის დროს.

შეგიძლიათ მეტი ინფორმაცია შეიტყოთ Google Analytics cookie- ს შესახებ აქ.

კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რომ საიტმა კარგად იმუშაოს, გირჩევთ, რომ cookies ჩართოთ.

 10. უსაფრთხოების

ჩვენ ვიღებთ უსაფრთხოების ზომებს თქვენი მონაცემების ძალიან სერიოზულად შენახვისთვის და ვიღებთ ყველა გონივრულ ზომას მათი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მონაცემებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიყენებთ პაროლის დაცვის, დაშიფვრის, დაშვების კონტროლის, სარეზერვო, გადაცემის სტანდარტებისა და გარემოსდაცვითი მთლიანობის კონტროლის ფუნქციებს, თქვენი მონაცემების დაკარგვის ან ბოროტად გამოყენებისგან.

ყურადღება: ჩვენ არ ვაძლევთ თქვენს საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის დეტალებს. თქვენი ბარათის მონაცემები, რომელსაც ადრე იხდით, ყოველთვის დაშიფრულია და არ ინახება.

 11. კითხვები და მოთხოვნები

თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი კითხვები კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან, მონაცემთა დაცვასთან ან ჩვენს სერვისებში მათი გამოყენებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ამ ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდეთ: info@vnz.bz

AAAA მრჩეველი

  • არტურ ეველინის შენობა ჩარლსტუნში, ნევისში, სენტ-კიტსა და ნევისში
  • მომხმარებლის მხარდაჭერა
  • ტელეფონის ნომერი:
  • + 442038079690
  • info@vnz.bz
ინგლისური
ინგლისური